info om Fagers kan du se på vår Facebook side mht. til når det er åpent.